Tips en informatie over stemmen

Een stemming, maximaal 1 uur op de toonhoogte waarop de piano/vleugel staat, in een straal van 30 km rondom Monnickendam kost vanaf € 85,00 exclusief eventuele parkeerkosten. Per kwartier extra stemmen 15,= Daarbuiten tarief in overleg.

Om de kosten en administratieve werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden rekent de stemmer contant met u af na de gedane werkzaamheden. Uiteraard ontvangt u een factuur bij deze betaling

Een pianostemmer is gemiddeld tussen de 40 en 90 minuten aan het stemmen. De tijdsduur zegt niets over de kwaliteit van de stemmer. De staat waarin de betreffende piano of vleugel zich bevindt bepaalt de tijdsduur van het stemmen.

Als de stemmer bij u thuiskomt zal hij eerst controleren op welke hoogte het instrument staat gestemd. Als deze lager is dan 440Hz. dan zal de stemmer met u overleggen op welke hoogte hij het instrument voor u moet stemmen

Als de aangetroffen stemming veel lager is dan 440 Hz. dan is het vaak niet mogelijk om het instrument in 1 stemming op het niveau van 440 Hz. te brengen. In dat geval zal de stemmer 2 of 3 stembeurten nodig hebben om het instrument weer op toon, zijnde 440Hz. te brengen.

In de muziekwereld is lang geleden afgesproken om muziekstukken te componeren op de toonhoogte van 440Hz. Om deze muziekstukken goed te kunnen spelen zijn daarom 99% van alle instrumenten gestemd op 440Hz.

 

Hierdoor kun je eenvoudig met andere muzikanten samen musiceren en staan alle instrumenten van viool, gitaar tot aan de piano op een gelijkwaardig niveau gestemd, zijnde 440HZ.

 

Als u in Nederland een piano bespeelt en u krijgt bezoek van een Italiaanse gitarist en Russische vioollist dan zult u zien dat u allen bij het aanslaan van bijvoorbeeld de centrale “C” hetzelfde geluid produceren!

 

Natuurlijk zijn er ook muziekstukken in omloop, bijvoorbeeld uit de vroege klassieke muziek, die geschreven zijn op bijvoorbeeld 390Hz. i.p.v. 440Hz. maar dat is heden ten dage niet gangbaar.

Uiteraard is het altijd mogelijk om uw piano te laten stemmen op een ander niveau dan 440HZ. Mocht uw piano bijvoorbeeld op 430Hz. staan, dan kunt u er altijd voor kiezen om de stemmer op deze toonhoogte uw instrument te laten stemmen.

Het is nooit van tevoren te voorspellen hoeveel tijd een stemming in beslag neemt en hoe druk het is op de weg. Als de stemmer een afspraak met u maakt zal hij dus altijd een marge van 30 tot 45 minuten inbouwen.

Een stemmer werkt op afspraak en heeft elke dag een gevulde agenda/route die hij afloopt. Alle afspraken worden nauwkeurig gemaakt in volgorde van tijd en woonplaats. 

 

Als u een afspraak maakt met de stemmer en u bent niet thuis dan heeft de stemmer een probleem. Hij heeft tijd voor u vrijgemaakt en kan niet zomaar bij iemand anders aan het werk.

 

Als u niet thuis bent laat de stemmer een briefje achter met zijn gegevens en zal hij u vragen om een nieuwe afspraak te maken. De kosten voor de gemiste afspraak bedragen 50% van de stemkosten.

 

Als u niet aanwezig kunt zijn op de dag of tijdstip van de gemaakte afspraak, bel dan af ook al is dat 1 uur voordat de stemmer bij u komt. De stemmer is via zijn mobiel telefoonnummer altijd te bereiken.

Ja een snaar kan altijd breken. Net als bij andere snaarinstrumenten zoals bijvoorbeeld bij een gitaar heeft een snaar niet het eeuwige leven en kan hij altijd breken. Wanneer dat gebeurt is niet te voorspellen. Helaas voor de stemmer is het wel altijd zo, dat als een snaar breekt, dit in 99% van de gevallen gebeurt wanneer de stemmer de betreffende snaar aan het stemmen is.

Als een snaar op “knappen” staat gebeurt dit namelijk veelal als de spanning verandert. En de spanning veranderen is nu juist het werk van uw stemmer.

Hieronder ziet u een eenvoudige weergave van een piano/vleugelsnaar.

Stemsnaar van een piano

De snaar zit onderaan het pantserraam vast loopt over twee “bruggen” en is vervolgens verbonden met de stempen.       

Op een pianosnaar staat een trekkracht van gemiddeld 75 – 90 kilo. De snaar kent minimaal 2 wrijvingspunten. Dit zijn de gevoeligste punten van de hele snaar en in 99% van de gevallen is dit ook het punt waarop een snaar afbreekt. De stemmer is de enige die de druk opvoert op de snaar. Als er een probleem is met de snaar doordat deze een zwakke plek bijvoorbeeld heeft, dan zal deze snaar onherroepelijk breken op het moment dat de stemmer de stem-pen (stemmechanisme) beweegt.

Het breken van een snaar is dus altijd voor eigen rekening en risico. De stemmer is hier nooit verantwoordelijk voor.

Beide. Er wordt een combinatie gemaakt van het gehoor en de tuner. Een goede professionele stemmer maakt gebruik van alle technieken die het hem mogelijk maken om een topstemming neer te zetten.         

1 Van deze technieken is de tuner. Iemand die niet kan stemmen kan ook niet met een tuner stemmen. Iemand die wel kan stemmen kan d.m.v. het gebruik van een stemtuner een nog betere, scherpere stemming neerzetten.

Topstemmers zijn technici van deze tijd en zullen altijd die technieken toepassen die de kwaliteit van hun werk verhogen. Nieuwe technieken worden dus nooit geschuwd, maar juist omarmd, alles in het belang beter werk af te leveren.

Het liefst zo weinig mogelijk. De stemmer stemt uw instrument op zijn gehoor en concentreert zich op de geluid frequenties van de snaren.         

Alle andere geluiden om hem heen maken het moeilijker om de juiste frequenties op te “pikken” Dus nodig geen visite uit, voer geen drukke telefoongesprekken, laat de aannemer in uw huis even pauze houden.      

De stemmer is gek op huisdieren en kinderen, maar heeft u een drukke blaffende hond, meezingende papegaai of zang-kanariepiet dan zou het prettig zijn als de stemmer deze geluiden tijdens het stemmen niet hoeft te horen.

Helaas kan dat soms gebeuren. De stemmer stemt uw instrument d.m.v. het bewegen/draaien van de stempennen. Deze stempennen kunnen na het stemmen weer hun oude positie opzoeken waardoor uw piano niet meer zuiver klinkt.        

Het is niet altijd te voorkomen dat dit probleem zich voordoet. Ook kan er een technisch probleem spelen zoals een te droge ruimte waar uw instrument staat, problemen met het stemblok etc. etc.      

Mocht bovenstaand probleem zich voordoen neem dan altijd contact op met uw stemmer. Hij zal dan onderzoeken wat het probleem zou kunnen zijn en met u overleggen wat een oplossing hiervoor is.

De stemmer zorgt er als eerste voor dat hij bij het binnenwerk van het instrument kan komen en verwijdert hiervoor de klep, het front enz. Vervolgens bekijkt hij het instrument en controleert de stemming. Als de stemming veel afwijkt van de 440Hz. dan overlegt hij met u op welke hoogte u het instrument gestemd wilt hebben.

Als het verschil tussen de huidige stemming en 440Hz. te groot is dan moet de stemmer een extra stemafspraak met u maken omdat het instrument niet altijd in 1x op de juiste toonhoogte van 440Hz. kan worden gestemd. Hierdoor kan er soms te veel druk op het instrument komen.

Soms moeten de snaren worden aangeklopt op de kam. Dit geeft een enorm lawaai maar de stemmer weet wat hij doet.

Vervolgens stemt hij het instrument en monteert alle eerdere verwijderde onderdelen.

Eens in de 4 a 5 jaar moet uw piano of vleugel worden schoon gezogen. Hierbij haalt de stemmer alle toetsen uit het instrument en verwijdert hij het mechaniek.

De stemmer rekent hier een uurloon voor, € 85,= per uur excl. parkeerkosten. Gemiddeld is een stemmer met deze werkzaamheden 30 tot 60 minuten bezig. Dit verschilt per instrument en kan ook langer duren.

De stemmer geeft u van tevoren altijd een prijsindicatie.

De zangbodem, toetsen, mechaniek, stemblok en de kast van een piano en vleugel zijn gemaakt van hout.

Hout heeft als belangrijkste eigenschap dat het tijdens zijn leven voortdurend “werkt”. Het zet uit en het krimpt. De beweging van krimpen en uitzetten wordt groter naarmate het klimaat waar de piano in staat niet gelijkmatig is.         

In lucht zit vocht. De hoeveelheid vocht wordt aangegeven als Relatieve Luchtvochtigheid (RL). Hoe vochtiger het hout wordt, hoe meer het uitzet, hoe droger het hout wordt hoe meer het krimpt.

In Nederland is de RL in de nazomer 90% en in een strenge winter kan de RL dalen tot 30%. Het gevolg is dat elke piano of vleugel ontstemd raakt. Ook als u er niet op speelt. Het ontstemmen van de piano of vleugel heeft dus (helaas) niets te maken met de kwaliteit van de stemmer maar heeft alles te maken met de kwaliteit van de piano en klimaatomstandigheid waar de piano in staat.        

De snaren van uw piano hebben een trekkracht van +/- 18000 kilo en bij een vleugel is deze trekkracht zelfs rond de 21000 kilo. Uw instrument staat dus voortdurend onder spanning.   

Als u te lang wacht met het laten stemmen van uw instrument neemt de trekkracht op de snaren rap af. Hoe lager de trekkracht op de snaren, des te meer kracht/gewicht moet de stemmer op de snaren plaatsen om het juiste trekkracht niveau weer te halen.     

Het niet op tijd (2x per jaar) laten stemmen van uw instrument levert dus na verloop van tijd ernstige problemen op waardoor de piano in waarde en kwaliteit afneemt en u voor kostbare reparaties/herstellingen kan komen te staan.      

Door uw instrument gestemd en de snaren op de juiste druk te houden, behoudt het instrument een betere waarde en kwaliteit.      

Een juiste RL voor uw instrument ligt tussen de 50 en 60%. Op onze site vindt u de juiste hygrometers om dit te meten.
Als de RL te laag is dan dient u de lucht te bevochtigen. Op onze site vindt u de juiste apparatuur om dit te bewerkstelligen.
Als de RL te hoog is dan dient u vocht aan de lucht te onttrekken. Op onze site vindt u bij accessoires de juiste apparatuur om dit te bewerkstelligen.

Een piano of vleugel van +/- 4 jaar of ouder moet 2x per jaar worden gestemd.
Een piano of vleugel jonger dan 4 jaar dient +/- 4 x per jaar te worden gestemd.

De snaren oefenen een trekkracht uit van +/- 18000 kilo bij een piano tot 21000 kilo bij een vleugel. Door de snaren op de concerttoon van 440Hz. gestemd te houden blijft deze trekkracht op uw instrument altijd gelijkmatig en op hetzelfde niveau.
De snaren en uw instrument blijven op deze manier in topconditie. Uw instrument behoudt op deze manier in lengte van jaren zijn waarde.

Laat uw instrument dus altijd 2x per jaar stemmen ook als u er niet of weinig of speelt!
De snaren van een nieuwe piano of vleugel hebben nog veel rek hierdoor raken de snaren snel ontstemd. Na ongeveer 4 jaar bereiken de snaren een stabiele zetting en kan er meestal worden overgegaan op 2 stemmingen per jaar. Tot die tijd kan het zijn dat het instrument 3 tot 4 per jaar moet worden gestemd.

Anders dan een nieuwe piano of vleugel zijn er nog meer omstandigheden die bepalen hoe vaak een instrument moet worden gestemd;

 • Plaats waar het instrument staat (luchtstromingen, in de zon etc).
 • Manier van spelen (technisch juist of “rammen”)
 • Sterke temperatuurschommelingen (kerk, zaal, serre etc)
 • Sterke schommelingen m.b.t. de luchtvochtigheid

Ja, u moet uw instrument minimaal 2x per jaar laten stemmen. Of u er nu weinig of helemaal nooit op speelt. Laat u het stemmen achterwege dan verliest het instrument snel aan kwaliteit en waarde.

Ja, als er veel op het instrument wordt gespeeld ( 3-5 uur p/d) kan het zijn dat u aan 2 stemmingen per jaar niet genoeg heeft.     

Door het veel bespelen van het instrument vindt er een grotere belasting plaats op de snaren. Door de vele trillingen zullen deze snaren sneller ontstemmen.   

De stemmer heeft vele klanten in zijn bestand waarbij het instrument, dus ook piano’s en vleugels ouder dan 4 jaar, minimaal 4 x per jaar moet worden gestemd.

Ja, als uw piano of vleugel wordt vervoerd c.q. verhuist dan wordt het instrument blootgesteld aan temperatuur -en luchtvochtigheid schommelingen.
Dit betekent altijd het verlies van de stemming. Soms is dat niet altijd hoorbaar voor u, omdat het instrument in zijn geheel in toon zakt. Hierdoor staat uw instrument niet meer op 440Hz. maar bijvoorbeeld op 436 Hz.     

Houd uw instrument altijd op de juiste stemming. Alleen op deze manier behoudt het instrument zijn kwaliteit en waarde.  
Stemmen is te vergelijken met het verschonen van de olie in uw auto elke 10.000 km. U merkt tijdens het rijden ook niet dat de olie vervuild raakt maar door de olie op tijd te vervangen blijft de motor van uw auto in een betere conditie en behoudt uw auto langer zijn waarde.     

U kunt niet altijd zelf horen of uw piano gestemd moet worden of niet. Hou het stemmen dus bij. Minimaal 2x per jaar, ook als u er weinig of niet op speelt en ook als de piano of vleugel is vervoerd.

Na vervoer moet het instrument wel +/- drie weken te tijd krijgen om te acclimatiseren in zijn nieuwe omgeving.

Niet altijd. Als het niet wordt blootgesteld aan temperatuur -of luchtvochtigheidschommelingen dan hoeft er niet gestemd te worden. Is dat wel het geval dan moet er wel gestemd worden.

De lucht om ons heen bestaat uit verschillende onderdelen, vocht is er 1 van. De zangbodem, toetsen, mechaniek, stem blok en de kast van een piano en vleugel zijn gemaakt van hout.
Hout heeft als belangrijkste eigenschap dat het tijdens zijn leven voortdurend beweegt. Het zet uit en het krimpt. De beweging van krimpen en uitzetten wordt groter naarmate het klimaat waar de piano in staat niet gelijkmatig is.

Hoe vochtiger het hout wordt, hoe meer het uitzet, hoe droger het hout wordt hoe meer het krimpt. In lucht zit vocht. De hoeveelheid vocht in lucht wordt aangegeven als Relatieve Luchtvochtigheid (RL).

In Nederland is de RL in de nazomer 90% en in een strenge winter kan de RL dalen tot 30%. Het gevolg is dat elke piano of vleugel ontstemd raakt. Ook als u er niet op speelt. Het ontstemmen van de piano of vleugel heeft dus niets te maken met de kwaliteit van de stemmer.  

De snaren van uw piano hebben een trekkracht van +/- 18000 kilo en bij een vleugel is deze trekkracht zelfs rond de 21000 kilo. Uw instrument staat dus voortdurend onder spanning.
Een juiste RL voor uw instrument ligt tussen de 50 en 60%. Op onze site vindt u geschikte hygrometers om de Relatieve Luchtvochtigheid eenvoudig te meten.      

Als de RL te laag is dan dient u de lucht te bevochtigen. Op onze site vindt u bij accessoires de juiste bevochtiger, middelen en apparatuur om dit te bewerkstelligen.

Als de RL te hoog is dan dient u vocht aan de lucht te onttrekken. Op onze site vindt u bij accessoires de juiste verwarmingsmiddelen en apparatuur om dit te bewerkstelligen.         

 

Instrumenten die in te droge lucht staan kunnen problemen krijgen met;

 • loszittende toetsen
 • loszittende mechaniek onderdelen
 • teruglopende stempennen
 • scheuren in het stemblok
 • scheuren in de zangbodem

 

Instrumenten die in een te vochtige omgeving staan lopen de kans problemen te krijgen met;

 • toetsen die vast gaan zitten
 • schimmel
 • snaren die gaan roesten